Om Kunden

Røde Kors er en humanitær organisasjon som drives av et sterkt ønske om å hjelpe andre. De er forpliktet til og bundet av de grunnleggende prinsippene i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Røde Halvmåne-bevegelsen, og fungerer som verge for Genève-konvensjonene.

Industri: Non-profit humanitær organisasjon

Utfordringen

Behovet for å implementere CBS for å forhindre utbrudd verden over var økende. Norges Røde Kors' eksisterende verktøy var imidlertid utilstrekkelige med tanke på brukeropplevelse, skalerbarhet og utvidbarhet. Vi opprettet en ny plattform fra bunnen av ved å bruke de mest solide og nyeste teknologiene som kunne oppfylle organisasjonens forventninger og behov, både nå og i fremtiden. Løsningen er beregnet for bruk av Røde Kors-frivillige over hele verden.

Benyttede Tjenester

Vi ga utviklerne våre ansvaret for å implementere applikasjonsprosessene, utforme brukergrensesnittet og testing. Microsoft Azure ble brukt som skyvert for .NET-applikasjoner, serverløse funksjoner og andre infrastrukturkomponenter. Azure DevOps ble benyttet for å håndtere prosjektarbeidet.

Kvalitetssikring (QA) og testing

Utvikling av skreddersydd programvare

Resultatene

Ny programvareplattform (Nyss): En tilpasset programvareplattform for datainnsamling, håndtering og analyse.

Sanntidsovervåkning: Systemet muliggjør tidlig deteksjon, rapportering, aggregering og analyse av helserisiko i sanntid, som hjelper helsemyndighetene å handle raskere og redde liv.