Om Kunden

Global Transport Solutions, en leverandør av fjerdepartslogistikk (4PL), tilbyr et høyere nivå for styring av forsyningskjeden for sine kunder. GTS tilbyr strategisk innsikt og logistikkløsninger gjennom tjenester for håndtering og administrasjon av varehus, lagerføring, fraktavtaler, agenter med mer. Dermed fungerer GTS som et enkelt kontaktpunkt for sine kunder.

Industri: Logistikk

Utfordringen

På grunn av GTS sin dynamiske vekst ble det konstatert at det eksisterende TMS ikke var tilstrekkelig for å oppfylle behovene til klienten. Utredningen viste at mange manuelle prosesser i den eksisterende kundeportalen forårsaket feil og potensielt kostbare forsinkelser i forsyningskjeden.

Fabres deltok i utredningsprosessen for å identifisere utfordringer, forbedringspotensial og oversette forretningsbehov til tekniske spesifikasjoner. Gjennom flere workshops utviklet vi en strategi for å "renovere" det eksisterende TMS. Smart automatisering ble løsningen for mange av systemets utfordringer, og vi forsto viktigheten av å lage en integrert løsning for alle systemene til hver enkelt underleverandør.

Teknologi

Azure, .NET 6, ASP.NET MVC 6, Entity Framework Core 6, SQL Server, React, SignalR

Mobilapp-utvikling

Webapp-utvikling

QA & Testing

Resultater

Tilgang til dokumentasjon: Kunder får nå tilgang til dokumentasjon vedrørende sine egne ordre og lagerførte produkter til enhver tid.

Bestillingsfunksjonalitet: Kunder kan bestille vareforsyning direkte fra leverandør og sende utvalgte lagerførte varer fra lager X til lager Y. Systemet holder styr på fraktparametere, tidsfrister og leveringstjenester.

Heldekkende TMS: Det nye Transport Management Systemet dekker hele logistikken av forsyningskjeden, noe som forenkler prosesseringen på kundesiden.

Globalt integrert system: Gjennom endringsledelse som en del av prosjektmetodologien, skapte vi et TMS som tillater delte prosesser mellom GTS og deres underleverandører på globalt nivå, uavhengig av de teknologiske løsningene og systemene som benyttes.